Geri Dönüşüm Politikası

Vizyon

Ekolojik dengeyi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Misyon

Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüşüm sistemine sahip bir firma olarak, çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı üretim ve tüketim kültürünün oluşmasına katkı sağlamak. Ayrıştırma tekniği ile etkin bir geri dönüşüm sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak, düzenli depolama alanları sağlamak ve atık üretimini kayıt altına almak. Sıfır atık hedefi kapsamında strateji ve eylem planları oluşturmak ve bunları sahada uygulamak. Organizasyonun her kademesinde geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve eğitimlerle desteklemek.