EYS Politikası

Kalite

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak ürünler sunmak için çalışıyoruz.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: İş süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek daha verimli ve etkin olabilmek için iyileştirmeler yapıyoruz.

YALIN YÖNETİM: Yalın yaklaşım ve yalın üretim anlayışıyla mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz.

KALİTE STANDARTLARI: Ulusal ve uluslararası kalite standartlarını uyguluyor ve bunları aşmak için çaba gösteriyoruz.

EKİP ÇALIŞMASI: Tüm çalışanlarımızın katılımını teşvik ediyor ve çalışanlarımızın önerilerine değer vererek katkılarıyla gelişiyoruz.

EĞİTİM VE GELİŞİM: Tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine yatırım yaparak yeteneklerini ve yetkinliklerini sürekli olarak güçlendiriyoruz.

Çevre

ÇEVRE MEVZUATINA UYUM: Çevre yasalarına ve düzenlemelerine tam uyum sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Ürünlerimizi ve iş süreçlerimizi çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlıyor ve üretiyoruz.

ATIK YÖNETİMİ: Atık miktarını minimize etmek ve geri dönüşümü teşvik ediyor, atıklarımızı geri kazanarak doğayı kirletmiyoruz.

KAYNAK KULLANIMI: Doğal kaynakları verimli kullanıyor, doğal kaynak tüketimini azaltmaya çabalıyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİ: Çalışanlarımızın çevre kirliliğine karşı duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor, çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitimler düzenliyor ve çevre dostu imajımızı güçlendirmek için projeler geliştiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI: Çalışanlarımızın güvenli ortamlarda çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri ün üst düzeyde alıyoruz.

YASAL MEVZUATA UYUM: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME: Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim veriyor, çalışanlarımızı bilinçlendirerek sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMI: Çalışanlarımızı bilinçlendirerek sürekli iyileştirme çerçevesinde katılım ve katkılarını sağlıyoruz.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş süreçlerini ve potansiyel tehlikeleri değerlendiriyor ve riskleri üst yönetimin desteği, çalışanlarımızın katılımı ve katkılarıyla minimize ediyoruz.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK: Olası acil durumlar için oluşturduğumuz acil durum planlarımızın etkinliğini eğitimli acil durum ekipleriyle düzenli tatbikatlarla gözden geçiriyor, acil durumlara her daim hazır olmaya çabalıyoruz.

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

ENERJİ KAYNAKLARIMIZIN ETKİN YÖNETİMİ: Enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanıyor, yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUF: İş süreçlerimizi ve enerji kullanımını gözden geçirerek verimliliği artırmaya çabalıyoruz. Enerji giderlerimizi sürekli takip ederek geliştirdiğimiz projelerle enerji tasarrufu sağlıyoruz.

YASAL MEVZUATA UYUM: Enerji verimliliği mevzuatına ve düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ: Çalışanlarımızın enerji verimliliğinin artırılmasına, tasarruf sağlanmasına katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz.

Bilgi Güvenliği

KURUNMSAL BİLGİLERİN KORUNMASI: Şirketin özel bilgilerinin ve çalışanların kişisel bilgilerinin korunması ve 3. kişilere karşı korunmasını bilgi güvenliği standartlarına ve mevzuata uyum sağlıyoruz.

EĞİTİM VE FARKINDALIK: Çalışanların bilgi güvenliği konularında bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlıyoruz.

FY Endüstri olarak, çalışanlarımızın katılım ve katkılarıyla yönetim sistemlerini iyileştirme hedeflerimizle sürekli iyileştirmeler sağlayarak müşterilerimize değer katmaya, çevreye saygı göstermeye, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaya, enerji verimliliğini artırmaya ve bilgi güvenliğini sağlamaya devam ediyoruz. Bu politikaları benimseyerek ve uygulayarak iş süreçlerimizi daha sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor ve taahhüt ediyoruz.